top of page
  • Forfatterens bildeASW Bygg Gruppen

PROSJEKT: Fantastisk forvandling - før & etter

Oppdatert: 5. sep. 2023

Det er egentlig et stort privilegie å få lov å være den som utfører de mest fantastiske forvandlinger av hjemme til folk flest! Opp gjennom årene har vi ofte oppsummert flere av våre prosjekter med nettopp disse to ordene "fantastisk forvandling". Her gjør vi et kort tilbakeblikk på noen utvalgte vi bet oss merke i.

 
oppusset loftsrom, forvandling
Fantastisk forvandling av ASWB - før & etter
"Noen ganger får man rett og slett gåsehud når du sammenligner før og etter - bilder på prosjektene våre. Kunsten her er å forsøke å se for seg sluttresultatet, i noe som gjerne er et opprinnelig kaos. Vi har over mange år bygd opp god kompetanse ift å se for oss sluttløsninger og resultater, og med tillit og god kommunikasjon opp mot kunde, kan resultatet blir virkelig fantastisk!" - Sindre R.S. Risholm, daglig leder ASWB

Visjoner & drømmer blir til virkelighet

Det er stor spennvidde i oppdragene vi utfører - alt fra små reparasjoner og serviceoppgrad til totalte rehabiliteringer, ombygginger, påbygg og nybygg. Noe av det vi liker best her i ASWB er å jobbe med eldre bygningsmasse - gjerne der hvor det fortsatt finnes spor av gammel storhet, sjel og sjarme. Vår tilnærming er byggmassen i seg selv slik den står. Med dette som bærebjelke bruker vi mye tid sammen med kundene våre for å forstå deres ønsker og drømmer. Så gjelder det å koble disse to ytterpunkter - for det er ofte stor avstand her - og få det til å passe innenfor rammene av et fornuftig budsjett. Med omfattende kompetanse i bunn, handler resten om tillitt til såvel oss som prosess. Så blir til syvende og sist visjoner og drømmer omgjort til virkelighet!Å bygge verdier

For at sluttresultat skal bli nettopp det en ønsker at det skal bli, må vi arbeide bredt på flere plan gjennom hele prosessen. Den faglige korrekte utførsel ligger alltid i bunn, men vi ser også at sluttresultatet blir best når annen kompetanse også kobles på tidlig i fasen. Interiørbetraktninger, trender, produktvalg, farger med mer er helt avgjørende for å sette prikken over i-en. For å klare dette må vi sørge for godt samspill og god dialog og kommunikasjon hele veien.


gode kolleger foran bilde
Siri & Sindre - det å se en helhet er avgjørende for et godt sluttresultat!


31 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page