top of page
Treutskjæringer i et kloster
ASW BYGG GRUPPEN består av ASW Bygg AS (aswb), ASW Bolig AS (aswbo) og ASW Byggservice AS (aswbs), og er en komplett leverandør av bygg- og håndverker-tjenester på Vestlandet, med hovedvirke i Bergen og omegn. Gjennom våre selskaper er vi en godt etablert Sentralt Godkjent Mesterbedrift, som legger sin stolthet i å opptre seriøst og profesjonelt i alle ledd, samt levere kvalitetsarbeid til avtalt tid og pris.

Med meget solide referanser i Bergen og omegn er vi der for å bygge nettopp dine verdier. For oss handler det om å levere til rett tid og til avtalt pris. Forventninger er til for å overgås, også innenfor vår bransje! 


 
HÅNDVERK

"Håndverk" handler for ASWB om kunnskap og forståelse av både redskap, prosess, materialer og tradisjon. I det å se fremgang i et opprinnelig kaos. Stolthet i det å levere. "Håndverk" handler også om nærhet til naturen, og best mulig utnyttelse av lokale ressurser og byggekunst. Ethvert oppdrag er unikt når det kommer til nettopp byggekunst. Med noe unikt følger stolthet - stolthet knyttet til nettopp vårt eget håndverk. 

Denne filosofien er bærebjelken i ASWB og vår arbeidsutførsel. Resultatet, det kommer kunden til gode. 

BÆREKRAFT

Bærekraft er helt avgjørende i byggebransjen. Vi er kanskje en av de mest direkte påvirkningene til bærekraft fremover. Bygg står for hele 40% av verdens utslipp i dagens samfunn, og vi har en stor og omfattende jobb å gjøre. FNs bærekraftsmål setter retning på vår bærekraftige utvikling fremover. 

Det å bygge og oppgradere bygg som er fremtidsrettet, og å benytte etiske og innovative løsninger for å nå dette, er noen av nøkkelen for vår konkurransekraft. Re-sirkulering og sirkulære grep i byggeprosess er fundamentalt for oss - og noe vi arbeider tett med. 

MENNESKER

Vi er meget opptatt av menneskene her i ASWB. Håndverk og byggekunst går hånd i hånd med person, og ethvert håndverk er personspesifikt. Derfor er vi nøye med utvelgelsen av våre gode kolleger, og leger stor vekt på personlige egenskaper, engasjement og håndverksmessig utførsel. 

Vi tror på at vi arbeider best som en enhet - som en familie. Dette hjelper oss å sikre kvalitet i såvel planlegging som utførsel. En god arbeidsplass, gir fornøyde ansatte. Og fornøyde ansatte, de leverer godt arbeid til våre kunder. 

IMG_2243.heic

Det er viktig for oss å være fremoverlent. Både ift vår egen organisasjon, men også opp mot våre kunder! Vi håper vi kan overgå forventningene på flere plan!

Sindre Rislholm, daglig leder

bottom of page