top of page
  • Forfatterens bildeASW Bygg Gruppen

PROSJEKT: Totalrenovering av leilighet i Kaigaten

Oppdatert: 13. aug. 2023

Med frie tøyler skulle vi gjennom første halvår 2020 få lov å utforme en topp moderne leilighet i beste sentrum av Bergen, ment for high-end utleie-segment. Oppdragsgiver var vår majoritetseier Wara AS. Med godt samspill mellom Byggherre, arkitekter og våre egne folk, ble resultatet imponerende.

 
"Det var givende å arbeide sammen med de dedikerte karene fra ASW Bygg. Som majoriteseier var det viktig for oss å utfordre foretaket, og se hvor langt de kunne strekke seg ift å skape gode, praktiske og smarte løsninger innenfor rammene av oppdraget!" -Kenneth A.S. Wara, Styrleder ASW Bygg og eier av Wara AS

En omfattende ombyggingsprosess

Prosjektet var berammet til rundt 1.500 arbeidstimer, og krevde etablering av ny bærelinje samt bjelkelag i splittet limtre. Lyd- og isolasjonsteknikk ble avgjørende, da bygget ligger nær rød-støysone i Sentrum. Sluttløsning skulle være fleksibelt utført, slik at den faktiske bruken og ominnredningen tok høyde for fremtidige endringer og tilpasninger hva angikk bruk opp mot privat-leiemarked, firmautleie og ikke minst AirBnB markedet.Et fantastisk sluttresultat

Som i de fleste prosjektet støtte vi nautrligvis på både utfordringer og momenter som til en viss grad endret rammene for prosjketet. Rehabilitering av gamle bygg handler ofte om å løse ikke-forutsette utfordringer og premisser på en best mulig måte. Det krever løpende tilpasning og justering for å få en optimal løsning. Dette er en av de momentene som gjøre rehabilitering og restaureringsarbeider meget spennende, og ofte særdeles givende for tømrerne å drive med.


"Det var så absolutt noen våkne netter og noen tøffe møter ift hvordan vi skulle løse utfordringer som dukket opp underveis. Men med god dialog og en konstruktiv tilnærming fra alle parter - ikke minst stor fleksibilitet og stå-på-vilje fra våre tømrere - kom vi meget godt i mål!" -Sindre R.S. Risholm, Daglig leder ASW Bygg AS


Gleden i godt håndverk

Å bygge med relativt frie tøyler er en fantastisk situasjon - noe man sjeldent er forunt i store prosjekter. Det kan være ulik grad av "frihet" i et prosjekt, men her i ASW Bygg definerer vi friheten i form av tillitt mellom oss og kunde. Derfor bruker vi mye tid på innledende prosesser. Vi er opptatt av å bli kjent med kundene våre, forstå deres behov og deres ønsker, men også deres begrensninger og budsjetter. Jo mer av denne informasjonen som ligger på bordet, jo bedre kan vi utføre vår jobb, og på den måten bidra til et solid og flott resultat i tråd med forventninger. Er vi heldige - og dyktige nok - skal vi også klare å overgå våre kunders forventninger!Daglig leder Sindre Risholm sammen med vår dyktige tømrer, Roy Takvam


20 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page